Ръководител на проекта:

Доц. д-р Росица Димова, дм

Катедра по здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

Tel.: +359 32 60 20 39

GSM: +359 88 73 63 022

e-mail: ros_dimova@yahoo.com

Водещ изследовател:

Гл. ас. Румяна Стоянова, ди

Катедра по здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

Tel.: +359 32 60 20 42

GSM: +359 89 99 36 048

e-mail: rumi_stoqnova@abv.bg

 

Проектен екип:

Гл. ас. д-р Миглена Търновска, дм

Катедра по управление на здравните грижи, секция по медицинска етика и право
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

GSM: +359 88 92 73 426
e-mail: miglena_tarnovska@abv.bg

Проф. д-р Росен Димов, дм

Катедра по специална хирургия, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив, УМБАЛ „Каспела“

GSM: +359 88 89 38 220

e-mail: rosendimov68@gmail.com

Инж. Татяна Боева, дми

Отдел „Учебна и научна документация, Медицински университет – Пловдив

Tel.: +359 32 60 23 75

GSM: +359 89 87 80 339

e-mail: taniaboeva@abv.bg

Доц. Илиян Дойков, дм

Катедра по УНГ на Медицински Университет – Пловдив,
Клиника по УНГ, УМБАЛ „КАСПЕЛА“

Тел.: +359 32 645 997

kaspela@mail.bg

Галерия

Форма за контакт

1 + 1 = ?