1 2 3 4 5 6 7

Работно място: отделение, клиника или сектор. %

1. Хората в болничното звено се подкрепят взаимно

2. Разполагаме с достатъчно персонал за справяне с работното натоварване

3. Когато е необходимо да се свърши много работа за кратко време, всички работим като екип, за да се справим

4. Хората се отнасят с уважение един към друг

5. Персоналът в болничното звено работи извънредно, тогава, когато това се налага за доброто на пациентите

6. Всички работим активно, за да подобряваме безопасността на пациентите

7. Наема се допълнително персонал от агенции за временна заетост, когато това се налага, за да се подобри обслужването на пациентите

8. Служителите считат, че техните грешки се използват срещу тях самите

9. Отчитането на грешките и взетите след това мерки водят до положителни промени