1 2 3 4 5 6 7

10. Просто е късмет, че в болничното звено не са се случили сериозни нежелани събития или грешки

11. Когато някъде в болничното звено стане прекалено натоварено, другите помагат

12. Когато се докладва нежелано събитие, усещането е, че се докладва човека, който го е извършил, а не проблема

13. След като осъществим промени за подобряване на безопасността на пациентите, ние преценяваме доколко те водят до положителни резултати

14. Работим в условия на недостиг на ресурси, опитвайки се да свършим много работа за много кратко време

15. Никога не пренебрегваме безопасността на пациентите, за да свършим повече работа

16. Персоналът се притеснява, че пропуските или грешките направени от тях, се отбелязват и съхраняват личното им трудово досие

17. На работното ми място, има проблеми с безопасността на пациентите

18. Нашите процедури и системи успешно предотвратяват възникването на грешки