1 2 3 4 5 6 7

Раздел В. Вашият наставник/ ръководител

1. Моят наставник/ ръководител казва добри думи, когато работата е свършена съгласно утвърдените процедури за безопасност на пациентите.

2. Моят наставник/ ръководител сериозно взема под внимание предложенията на персонала за подобряване безопасността на пациентите.

3. Получаваме информация за грешките, които възникват на работното ни място.

4. Моят наставник/ ръководител пренебрегва възникващите проблеми, касаещи безопасността на пациентите.

Раздел С. Комуникации

1. Получаваме обратна информация за взетите мерки след докладване на нежелано събитие или мерки.

2. Персоналът може свободно да обсъжда, в случай че забележи нещо, което пряко би засегнало безопасността на пациентите.

3. Получаваме информация за грешките, които възникват на работното ни място.

4. Персоналът свободно задава въпроси за решенията и действията на служителите с повече власт.

5. На работното място се обсъждат мерки за предотвратяване и избягване на повторно възникване на грешки.

6. Персоналът се страхува да задава въпроси, дори когато вижда пропуски и/или нередности, застрашаващи безопасността на пациента.