1 2 3 4 5 6 7

Раздел F. Вашата болница

1. Ръководството на болницата създава работен микроклимат, който насърчава базопасността на пациентите.

2. Болничните звена нямат добра координация помежду си.

3. Пропуските се потулват при превеждане на пациентите от едно отделение в друго.

4. Има добра координация между болничните звена, които работят заедно.

5. При предаването на смените Често се губи важна информация за пациентите.

6. Често е неприятно да се работи с персонал от другите болнични звена.

7. Често има проблеми с обмяната на информация между болничните звена.

8. Действията на болничното ръководство показват, че безопасността на пациентите е основен приоритет.

9. Ръководството на болницата се интересува от безопасността на пациентите само след възникване на нежелано събитие.

10. Болничните звена работят в добро сътрудничество, за да осигурят най-добрите грижи за пациентите.

11. Предаването на смените създава проблеми за пациентите в тази болница.