1 2 3 4 5 6 7

Раздел G. Брой на докладваните нежелани събития или грешки

1. През последните 12 месеца, колко съобщения/доклади за нежелани събития сте попълнили и предали?

2. Ако има въведена система за доброволно докладване на нежелани събития при запазване на Вашата анонимност и без ответни наказателни действия, бихте ли съобщавали за събитие или друга свързана с безопасността информация, която смятате за потенциална заплаха за здравето на пациента?

Раздел H. Информация за Вашия професионален опит

1. От колко време работите в тази болница?

2. Колко време сте работили в болничното звено?

3. Обикновено колко часа седмично работите в тази болница?

4. Каква е Вашата длъжност в болницата? Изберете един отговор, който най-добре описва Вашата работна позиция.

5. Вашата длъжност налага ли директен контакт и взаимодействие с пациентите?

6. Колко години трудов стаж имате в тази професия?