1 2 3 4 5 6 7

Раздел I. Хакарактеристики на болницата

1. Моля, уточнете в каква болница работите?

2. Обучава ли студенти или специализанти?

3. Моля, посочете в коя област се намира болницата.