Смесен модел на проучване на докладвани нежелани събития, медицински грешки и пропуски в здравеопазването

Изграждане на уеб базирна платформа

Проект за изграждане на уеб базирана платформа за безопастност на пациентите в българската болница.