Смесен модел на проучване на докладвани нежелани събития, медицински грешки и пропуски в здравеопазването