Сравняване на културата на безопасност на пациентите в български, хърватски и американски болници – предварителни резултати

Comparing patient safety culture in Bulgarian, Croatian and American hospitals – preliminary results