Възприятие на културата за безопастност на пацианте между болничния персонал

Perception of patient safety culture among hospital staff