Сортирано по Tatyana.Boeva

Избрани докладвани случаи

Анкетната карта, включена в Web-базираната платформа предлага отворен въпрос. Чрез него респондентите могат да съобщават доброволно при гарантирана конфиденциалност случаи, свързани с безопасността на пациента в болничните лечебни заведения. Най-изчерпателно докладваните казуси бяха в последствие оценени и коментирани от експерти с цел споделяне на опит, учене от практиката и повторно недопускане на медицински грешки и […]